Rindrambaiko : fanadihadiana, lamin-kajy, lamin-tsoratra, endriky ny fampiasana

Fitaovana :

Tranokala : modely, endrika, lahatsoratra sy sary, fitsinjarana, fitahirizana ny tahiri-kevitra

Fitaovana :
Fahaiza-manao manokana (tetikasa sy/na rindrambaiko) :

Ny "Fikarohana sy ny Fampandrosoana" ny teknolojia mikasika ny fampitàna ny angona, antoky ny fifandraisana, dia miteraka ny rohy eo amin'ny marary sy ny mpitsabo matihanina.

Real Time app

Teknolojia manara-potoana : fandrindrana ny rafitra indostrialy sy fandrindrana ny miditra/mivoaka (I/O) miompana amin'ny rindrambaiko (ARM sy/na Intel)

Fitaovana :

e-tm app

IT Fitsaboana : sary fitarafana / seraseram-pitsaboana

Fitaovana :