waterfallAra-drafitra : fomba fiasa araka ny PMI

Fitaovana :
  • Araka ny modely : UML, MVC
  • Lamin'asa : ganttproject
  • Mifantoka amin'ny kalitao, ny tolobidy sy ny fe-potoana

agileFitsipika : manaraka ny rafitra SCRUM

Fitaovana :